กิจกรรม SET on Campus 3 เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ

วันที่ 29 ตุลาคม 2557
DSC 5233 DSC 5139 DSC 5151 DSC 5152 DSC 5153 DSC 5154
DSC 5155 DSC 5162 DSC 5165 DSC 5169 DSC 5170 DSC 5171
DSC 5173 DSC 5174 DSC 5177 DSC 5178 DSC 5180 DSC 5181
DSC 5183 DSC 5184 DSC 5186 DSC 5199 DSC 5204 DSC 5207
DSC 5211 DSC 5217 DSC 5220 DSC 5221 DSC 5235