สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้โดยตรงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้บริการสายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตศรีราชา โปรดกรอกข้อมูลตามจริงและไม่แจ้งข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ
   
 
ชื่อผู้ส่ง :
e-Mail ผู้ส่ง :
เบอร์โทรติดต่อกลับ :
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น :
Verify Code :
       
หมายเหตุ : ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น จะเก็บเป็นความลับและส่งตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เท่านั้น